Uw kind aanmelden

Kennismaking
Als u interesse heeft in Bs Stefanus, maken wij graag tijd voor een kennismakingsgesprek. Hierin zullen we uw onze werkwijze uitleggen, u rondleiden door de school en u informatie meegeven zodat u zich een goed beeld kunt vormen van onze school. Neem voor het maken van een afspraak contact met ons op.

Uw kind aanmelden
Een schooljaar start doorgaans in augustus/september en duurt meestal tot juli. Gedurende het schooljaar stromen de kinderen in groep 1 in op het moment dat zij 4 jaar worden. Aangezien het aantal instromers per maand/jaar nooit gelijk is, is het voor school van belang om tijdig te weten wanneer zij een nieuwe leerling mogen verwachten. Hierdoor wordt de planning overzichtelijk. Om deze redenen vragen wij u dan ook vriendelijk om tijdig (rondom de derde verjaardag) bij onze directie aan te geven dat we een nieuwe leerling mogen verwelkomen.
Indien uw kind een 'zij-instromer' is, dat wil zeggen aangemeld wordt na het vierde levensjaar en bijvoorbeeld ten gevolge van een verhuizing of andere reden, dan meldt u dit zo spoedig mogelijk bij ons. In principe gelden dezelfde regels van toelating.

Aanname en inschrijvings-procedure
De procedure is als volgt: ouders melden hun kind aan, de school beslist over toelating. Een kind is pas officieel leerling, wanneer het vervolgens de school daadwerkelijk bezoekt. Vanaf de dag dat uw zoon/dochter 4 jaar wordt, mag deze instromen; vanaf 5 jaar is het kind leerplichtig. Vanaf 3 jaar en 10 maanden bestaat de mogelijkheid voor uw kind om maximaal 5 dagen mee te draaien in het kader van 'schoolgewenning'.

Bij elke aanmelding is het van belang dat wij vooraf goede informatie krijgen om op basis daarvan wel of niet over te kunnen gaan tot inschrijving op onze school. Wij vragen dan ook altijd uw toestemming om informatie op te mogen vragen bij bijvoorbeeld de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Of als uw kind een 'zij-instromer' is, nemen wij graag contact op met de voorgaande school.
 
Informatie voor nieuwe ouders
Basisschool St. Stefanus is het bruisende, educatieve hart van Wijnandsrade. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.