Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (kortweg MR) is een raad die bestaat uit ouders en leerkrachten. De belangrijkste taak van de MR is toe te zien op de gang van zaken bij het bestuur en op school, zowel op organisatorisch als op onderwijskundig gebied. De raad heeft een adviserende en instemmende taak. Daarnaast kan de MR ook zelf zaken aan de orde stellen die voor de school en kinderen van belang zijn.

Wie vormt op dit moment de MR?
De MR van basisschool St. Stefanus bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders.
  • Ellen Stoffel (ouder)
  • Suzanne van Roekel (ouder)
  • Jojanneke van Leuken (personeel)
  • Mirte Kuipers (personeel)
Communicatie
De MR van basisschool St. Stefanus vindt het belangrijk om actief en constructief een bijdrage te leveren aan het beleid van de school. We zijn hierin een volwaardige gesprekspartner voor directie, personeel en ouders. De MR is bereikbaar via het mailadres mr.stefanus@innovo.nl.
Informatie voor nieuwe ouders
Basisschool St. Stefanus is het bruisende, educatieve hart van Wijnandsrade. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.